SQL/DB Error -- [
    Error establishing a database connection!
  1. Are you sure you have the correct user/password?
  2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
  3. Are you sure that the database server is running?
- ]
SQL/DB Error -- [
    Error selecting database vncg_tung!
  1. Are you sure it exists?
  2. Are you sure there is a valid database connection?
- ]
 Vietnam Development Gateway

Hôm nay: 9 Sep 2011

http://www.vietnamgateway.org    -   http://www.vietnamgateway.org.vn

Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English
Chào mừng đến Việt Nam
Tin tức
Chính phủ quản lý
Giáo dục - Đào tạo
Phát triển xã hội
Kinh tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Hợp tác Quốc tế
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN
HỎI/ĐÁP
PHÁT TRIỂN CỘNG TÁC

Quý độc giả thân mến!

Dự án Cổng Phát triển Quốc gia Việt Nam (VnDG) nằm trong chương trình phát triển công nghệ thông tin toàn cầu do Ngân hàng thế giới tài trợ. Dự án VnDG nhằm thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Website Cổng Phát triển Quốc gia Việt Nam là công cụ hữu hiệu để đưa thông tin về Việt Nam đến với bạn bè thế giới nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy ngoại thương, du lịch, hợp tác quốc tế tạo tiền đề đưa Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Trang web Cổng Phát triển Quốc gia Việt Nam đã được xây dựng với nhiều thông tin về đất nước- con người- văn hoá- lịch sử- dân tộc- kinh tế Việt Nam.
Hiện nay, trang web của chúng tôi đang trong giai đoạn thử nghiệm. Một số mục cần phải hiệu chỉnh, bổ sung và phát triển. Các mục đang xây dựng sẽ được hiển thị trong thời gian gần nhất. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp để trang web được hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu cập nhật thông tin của quý độc giả.

Xin chân thành cám ơn!

Nội dung trang web Cổng Phát triển Quốc gia Việt Nam:

*Chào mừng đến Việt Nam : Giới thiệu về lịch sử, địa lý, văn hoá, dân tộc và những lễ hội truyền thống đặc sắc, các di sản thế giới ở Việt Nam.
*Tin tức : gồm những thông tin phát triển trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội Việt Nam.
*Chính phủ quản lý: Giới thiệu bộ máy và cấu trúc của Chính phủ Việt Nam
*Giáo dục- Đào tạo : chính sách về giáo dục đào tạo, định hướng về giáo dục đào tạo giai đoạn 2001-2010, phát triển giáo dục đào tạo vùng sâu vùng xa...
*Phát triển xã hội: gồm những vấn đề về chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vấn đề trẻ em, giới thiệu các tổ chức xã hội, nỗ lực và thành tựu trong xoá đói giảm nghèo của Việt Nam.
*Nền kinh tế kinh doanh: Chiến lược và kế hoạch phát triển nền kinh tế, những thông tin, chính sách về đầu tư, hội nhập kinh tế thế giới...
*Khoa học- công nghệ- môi trường: Thực trạng và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống xã hội Việt Nam; giới thiệu sản phẩm mới, công nghệ mới trên các lĩnh vực nông nghiệp, y dược, giáo dục, bưu chính viễn thông; các công trình nghiên cứu, hoạt động bảo vệ môi trường...
*Hợp tác quốc tế: Hoạt động của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế, các chương trình hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế...
Ngoài ra, website Cổng Phát triển Quốc gia Việt Nam còn kết nối với Cổng phát triển toàn cầu và các website của nhiều quốc gia khác nhằm giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phục vụ mục đích phát triển đất nước.
Chào mừng các bạn đến với Website Cổng Phát triển Quốc gia Việt Nam!
Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-2129161