SQL/DB Error -- [
    Error establishing a database connection!
  1. Are you sure you have the correct user/password?
  2. Are you sure that you have typed the correct hostname?
  3. Are you sure that the database server is running?
- ]
SQL/DB Error -- [
    Error selecting database vncg_tung!
  1. Are you sure it exists?
  2. Are you sure there is a valid database connection?
- ]
 Vietnam Development Gateway

Hôm nay: 9 Sep 2011

http://www.vietnamgateway.org    -   http://www.vietnamgateway.org.vn

Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English
Chào mừng đến Việt Nam
Tin tức
Chính phủ quản lý
Giáo dục - Đào tạo
Phát triển xã hội
Kinh tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Hợp tác Quốc tế
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN
HỎI/ĐÁP
PHÁT TRIỂN CỘNG TÁC

Cổng phát triển Việt Nam – VnDG


http://www.vietnamgateway.orghttp://www.vietnamgateway.org.vn

VnDG là dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào xóa đói giảm nghèo, giảm khoảng cách kỹ thuật số ở Việt Nam theo chương trình của Cổng phát triển toàn cầu DG. Hiện nay, VnDG là một thành viên trong đại gia đình hơn 60 nước của DG.
VnDG là một cổng thông tin điện tử với nhiệm vụ thu thập, cung cấp và trao đổi thông tin giữa các Bộ, ngành, trường học, các tổ chức trong nước và quốc tế, các tổ chức tài trợ… nhằm phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo của Việt Nam.
Mục tiêu
- Thúc đẩy việc truyên truyền phổ biến thông tin và kiến thức một cách hiệu quả.
- Phân tích và thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam
- Tạo lập thêm một kênh liên lạc hiệu quả để thúc đẩy sự hợp tác, nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
- Hỗ trợ đắc lực, cung cấp thông tin một cách nhanh chóng cho các đối tượng khác nhau, đặc biệt là nông dân, người khuyết tật.
- Đa dạng hóa các nguồn thu để tự phát triển độc lập trong tương lai

Sản phẩm và dịch vụ:
- Cổng Phát triển Việt Nam: Cung cấp thông tin tổng hợp về các vấn đề phát triển ở Việt Nam, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Một kênh thông tin giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới.
- "Chuyên trang dành cho người nông dân": Cổng dành cho người nông dân Vịệt Nam, qui tụ và phổ biến thông tin, kiến thức trên mọi lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, phát triển nông thôn nhằm phục vụ những đối tượng ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, hải đảo. Đặc biệt chuyên trang cung cấp thông tin về KHKT Nông nghiệp giúp người nông dân trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.
- Cổng đào tạo từ xa VnDG Campus 21: (với tài trợ và hỗ trợ của tổ chức inWEnt-CHLB Đức) cung cấp công cụ và dịch vụ đào tạo trực tuyến các lĩnh vực liên quan đến phát triển, đặc biệt cung cấp dịch vụ đào tạo giá rẻ cho khu vực nông thôn; cung câp thông tin, kiến thức về elearning.
- Cổng Dịch vụ hỗ trợ việc làm: Cung cấp thông tin về thị trường việc làm cho người lao động và người sử dụng lao động; cung cấp danh mục những doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân sự và đường link đến các trang web tìm việc khác; cung cấp dịch vụ tìm việc.
- "Chuyên trang dành cho người khuyết tật" - Hướng tới một xã hội hoà nhập không vật cản và vì quyền của NKT: cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm tới người khuyết tật, thông tin dành cho NKT Việt Nam, cung cấp các khóa đào tạo và các cơ hội việc làm dành cho người khuyết tật, các thông tin hữu ích giúp người khuyết tật nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.
- DgMarket Vietnam: một thị trường thông tin đấu thầu trực tuyến nằm trong hệ thống dgMarket của Cổng toàn cầu do Ngân hàng thế giới khởi xướng và phát triển. dgMarket cung cấp các thông tin đấu thầu: thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu…Với công cụ điện tử này, các cơ quan chính phủ, các thành phần tư nhân có thể tiếp cận với một giải pháp đấu thầu trực tuyến tiên tiến; các nhà cung cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận với các cơ hội kinh doanh trên toàn thế giới. DgMarket - một giải pháp tiến tiến cho các nước đang phát triển.
- Phổ biến, tư vấn cho nông dân thông qua chuyên mục “Nhà nông hỏi – Nhà khoa học trả lời”. Đây là một kênh thông tin, là nhịp cầu nối giữa người nông dân với các nhà khoa học. Tại đây, những vấn đề vướng mắc trong quá trình sản xuất cũng như những vướng mắc về chế độ chính sách của nhà nước đối với vấn đề nông nghiệp và nông thôn sẽ được các nhà khoa học giải đáp nhanh chóng.
- Các diễn đàn trực tuyến: An ninh lương thực-Giảm nghèo-Phát triển bền vững, Diễn đàn người khuyết tật.

Các dịch vụ khác
Tư vấn; nghiên cứu, xây dựng và thực hiện dự án chuyển giao công nghệ; Thiết kế và lưu trữ web; Quảng cáo; Đào tạo tin học....

Cung cấp thông tin thông qua các hoạt động:
- Mô hình cung cấp thông tin hai chiều cho nông dân với Chuyên tranh dành cho nông dân và hệ thống điểm bưu điện văn hoá xã là sáng kiến của VnDG đề xuất với DG từ năm 2004 nhằm nâng cao hiệu quả việc cung cấp và sử dụng thông tin. Mô hình nhằm hỗ trợ phát triển nông thôn, hiện đại hóa phương thức sản xuất Mô hình đã được thử nghiệm thành công tại hai tỉnh Ninh Bình vào năm 2005 và Thái Bình đầu năm 2006 và được lãnh đạo UBND hai tỉnh đánh giá là hiệu quả cao, có ý nghĩa và chỉ đạo mở rộng mô hình ra toàn tỉnh.
- Mô hình cung cấp thông tin hai chiều cho NKT với Chuyên trang dành cho NKT: kết hợp với các tổ chức tự lực, với các hội đoàn thể; tận dụng có hiệu quả các thiết bị được đầu tư từ các dự án; hỗ trợ NKT nhanh chóng hoà nhập cộng đồng.
- Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ cho nông dân phụ vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất
- Tham gia các hoạt động xã hội, phối hợp, tổ chức hội nghị hội thảo
- Đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính, internet (cho lãnh đạo xã, nông dân, NKT...)
- Tổ chức các khóa đào tạo cho cộng đồng. VnDG hiện đang phối hợp với inWent đào tạo khóa thứ 2 về HIV/AIDS trên cổng đào tạo VnDG Campus 21.
- Tham gia hoạt động tìm kiếm tài trợ và tìm kiếm doanh thu.Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-2129161