Today: 6 Feb 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Phát triển xã hội
Chăm sóc sức khoẻ
Vấn đề trẻ em
Cứu trợ xã hội
Xoá đói giảm nghèo
Các tổ chức xã hội
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 8 - 16 oC
Huế 14 - 20 oC
Đà Nẵng 17 - 21 oC
Hồ Chí Minh 21 - 33 oC
Các tổ chức xã hội

Ra đời TT văn hóa doanh nhân khu vực miền Trung - Tây nguyên

Tiếp theo sự ra mắt của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân khu vực phía Bắc, sau một thời gian chuẩn bị, tối ngày 22-1-2005, Trung tâm Văn hóa Doanh nhân khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã chính thức ra mắt tại Thành phố Đà Nẵng.

Ý tưởng của những người sáng lập trung tâm là xây dựng một tổ chức, mà ở đó các văn nghệ sỹ và doanh nhân chia sẻ và hỗ trợ nhau, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của doanh nhân phát triển mạnh mẽ, xây dựng một môi trường văn hóa trong kinh doanh. Trung tâm còn là cầu nối giữa các doanh nhân với các tầng lớp khác trong xã hội.

Ông Thân Đức Nam - Trưởng ban điều hành Trung tâm Văn hóa Doanh nhân khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cho biết: "Trung tâm văn hóa doanh nhân là nơi tập hợp không chỉ của những người doanh nhân mà còn là nơi để các nhà trí thức, các nhà khoa học các văn nghệ sỹ tìm tiếng nói chung."..

"Ngày nay trong các doanh nghiệp không chỉ có giới chủ và người lao động mà họ còn là những người bạn, Trung tâm sẽ giúp cho sự gắn kết giữa các tầng lớp với nhau"- Nhà Văn Lê Lựu - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam nói.

Sự ra đời của Trung Tâm Văn hoá Doanh nhân khu vực Miền trung - Tây nguyên sẽ góp phần vào công cuộc xây dựng chiến lược văn hóa cho hàng vạn doanh nghiệp trong khu vực, nâng cao bản lĩnh văn hóa cho giới doanh nhân trong quá trình hội nhập.

Báo Tuổi trẻ - (24/01/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1717048 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313