Today: 6 Feb 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Phát triển xã hội
Chăm sóc sức khoẻ
Vấn đề trẻ em
Cứu trợ xã hội
Xoá đói giảm nghèo
Các tổ chức xã hội
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 8 - 16 oC
Huế 14 - 20 oC
Đà Nẵng 17 - 21 oC
Hồ Chí Minh 21 - 33 oC
Vấn đề trẻ em

Trợ cấp 210.000 đồng/tháng cho trẻ nhiễm HIV/AIDS

Theo quy định tại Thông tư số 16 do Bộ LĐTB-XH ban hành ngày 15- 11 (hướng dẫn thực hiện Nghị định số 168/2004 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội), trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội của nhà nước được cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận bị nhiễm HIV/AIDS sẽ được hưởng mức trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng thấp nhất bằng 210.000 đồng/trẻ em/tháng.

Theo quy định tại Nghị định 168, mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên thấp nhất do xã, phường quản lý là 65.000 đồng/người/tháng.

Mức trợ cấp phí nuôi dưỡng thấp nhất tại cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước là 140.000 đồng/người/tháng (riêng đối với trẻ em dưới 18 tháng tuổi phải ăn thêm sữa mức trợ cấp thấp nhất là 210.000 đồng/trẻ em/tháng; người bị tâm thần mãn tính là 160.000 đồng/người/tháng).

Báo Tuổi trẻ - (17/11/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1717038 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313