Today: 6 Feb 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Phát triển xã hội
Chăm sóc sức khoẻ
Vấn đề trẻ em
Cứu trợ xã hội
Xoá đói giảm nghèo
Các tổ chức xã hội
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 8 - 16 oC
Huế 14 - 20 oC
Đà Nẵng 17 - 21 oC
Hồ Chí Minh 21 - 33 oC
Vấn đề trẻ em

Trên 600 tỉ đồng khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi năm 2005

Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đang tích cực chuẩn bị để bắt đầu thực hiện bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi ngay từ đầu năm 2005. Dự kiến ngân sách nhà nước sẽ cấp trên 600 tỉ đồng riêng cho năm 2005 để “thực thanh thực chi” chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo Bộ Y tế, trong số trên 600 tỉ đồng dành khám chữa bệnh cho trẻ em nói trên, sẽ có 580 tỉ được cấp thẳng về các địa phương. Cũng trong năm 2005, Bộ Y tế cho biết sẽ dành 770 tỉ đồng khám chữa bệnh cho người nghèo và ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế.

Báo Hà Nội Mới - (08/11/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1717032 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313