Today: 6 Feb 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Phát triển xã hội
Chăm sóc sức khoẻ
Vấn đề trẻ em
Cứu trợ xã hội
Xoá đói giảm nghèo
Các tổ chức xã hội
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 8 - 16 oC
Huế 14 - 20 oC
Đà Nẵng 17 - 21 oC
Hồ Chí Minh 21 - 33 oC
Vấn đề trẻ em

VN đặc biệt coi trọng việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực tại Liên Hợp Quốc khẳng định chính sách của Chính phủ Việt Nam là đặc biệt coi trọng việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, coi trẻ em là tương lai của đất nước.

Ngày 27/10, tại cuộc thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 59 về thực hiện các cam kết và mục tiêu xây dựng "một thế giới vì trẻ em", Đại sứ cho biết Việt Nam đã thực hiện các cam kết, các kế hoạch hành động và chiến lược dài hạn về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; đồng thời huy động cao nhất các nguồn lực trong nước cùng với sự giúp đỡ quốc tế, hợp tác chặt chẽ với các đối tác để phát triển và thực hiện một cách hiệu quả các dự án vì trẻ em.

Cho đến nay, tất cả các tỉnh và thành phố của Việt Nam đã được phổ cập giáo dục tiểu học, nạn mù chữ đã bị loại trừ trên toàn quốc, 95% trẻ em đã được đi học theo đúng độ tuổi, tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm, bệnh bại liệt được thanh toán, 70% trẻ mồ côi được cộng đồng chăm sóc.

TTXVN - (29/10/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1717017 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313