Today: 5 Feb 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Phát triển xã hội
Chăm sóc sức khoẻ
Vấn đề trẻ em
Cứu trợ xã hội
Xoá đói giảm nghèo
Các tổ chức xã hội
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 8 - 16 oC
Huế 14 - 20 oC
Đà Nẵng 17 - 21 oC
Hồ Chí Minh 21 - 33 oC
Vấn đề trẻ em

Trẻ em dưới 6 tuổi được địa phương mua BHYT

Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) cho những đối tượng đặc biệt, người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được các địa phương mua BHYT.

Đó là một trong những nội dung của công văn số 191/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề BHYT và viện phí ban hành ngày 29/9. Công văn này thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ vế vấn đề Bảo hiểm y tế (BHYT) và viện phí theo tinh thần của cuộc họp sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/1998/NĐ-CP về BHYT và Nghị định số 95CP, Nghị định số 33/CP về thu một phần viện phí.

VietnamNet - (30/09/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1712291 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313