Today: 11 Nov 2007
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Phát triển xã hội
Chăm sóc sức khoẻ
Vấn đề trẻ em
Cứu trợ xã hội
Xoá đói giảm nghèo
Các tổ chức xã hội
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 18 - 25 oC
Huế 19 - 25 oC
Đà Nẵng 22 - 29 oC
Hồ Chí Minh 25 - 36 oC
Chăm sóc sức khoẻ

Năm 2010: Bảo đảm 80% số trạm y tế xã có bác sĩ

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; đến năm 2010, số giường bệnh/vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) của cả nước sẽ đạt 20,5 giường (có 2 giường của bệnh viện tư nhân) và đến năm 2020 là 25 giường (có 5 giường của bệnh viện tư nhân).

Cũng theo quy hoạch, đến năm 2010, các bệnh viện đa khoa thị xã và bệnh viện đa khoa của các TP thuộc tỉnh sẽ được chuyển thành các phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện chuyên khoa.

Quy hoạch này cũng chỉ rõ: từ nay đến năm 2010, ngành y tế sẽ tập trung đầu tư, hoàn thiện các trung tâm y tế chuyên sâu tại Hà Nội, TPHCM, Huế; đầu tư xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu tại Cần Thơ sau năm 2010. Đồng thời, bảo đảm 80% số trạm y tế xã có bác sĩ; phấn đấu đến hết năm 2010 có 80% số xã trong cả nước đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

Đến năm 2008, sẽ thành lập 2-3 trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm khu vực; 2-3 trung tâm khu vực thử tương đương sinh học và đánh giá sinh khả dụng của thuốc; thành lập một số Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại, tác dụng phụ của thuốc tại các thành phố lớn trong cả nước… 

Báo Sài Gòn giải phóng - (17/07/2006)


More


Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 3209846 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-2129161