Today: 31 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Phát triển xã hội
Chăm sóc sức khoẻ
Vấn đề trẻ em
Cứu trợ xã hội
Xoá đói giảm nghèo
Các tổ chức xã hội
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
Chăm sóc sức khoẻ

Tăng mức chi khám chữa bệnh cho trẻ em và người nghèo

Trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo sẽ được tăng mức chi khám chữa bệnh (KCB) miễn phí trong thời gian tới cho từng đối tượng.

Đó là nội dung công văn Bộ Tài chính vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức ngân sách nhà nước chi KCB miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi và người nghèo trong năm 2006.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh mức chi KCB miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 75.000 đồng/trẻ em/năm lên 90.000 đồng/trẻ em/năm. Đối với mức chi KCB cho người nghèo, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ điều chỉnh từ 50.000 đồng/người/năm lên 60.000 đồng/người/năm. Mức chi này tăng 20% so mức bố trí dự toán NSNN năm 2005.

Dự kiến, với mức tăng này, mức kinh phí ngân sách nhà nước năm 2006 bố trí để thực hiện chế độ KCB miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi khoảng 940 tỷ đồng và cho người nghèo là khoảng 1.370 đồng.

Được biết, dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 được Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 6 đã thông qua mức kinh phí KCB miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi bình quân 75.000 đồng/trẻ em/năm; cho người nghèo là 50.000 đồng/người /năm.

VietNamNet - (08/09/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1620874 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313