Today: 13 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Phát triển xã hội
Chăm sóc sức khoẻ
Vấn đề trẻ em
Cứu trợ xã hội
Xoá đói giảm nghèo
Các tổ chức xã hội
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC

Phát triển xã hội

Trong thiên niên kỷ vừa qua, nhất là trong cuối thế kỷ XX, con người đã tạo ra được biết bao điều kỳ diệu đóng góp vào nền văn minh nhân loại. Con người đã tạo ra những dịch vụ phục vụ bản thân nhanh chóng nhất, tiện nghi nhất, những phương tiện rút ngắn khoảng cách giữa các quốc gia làm cho trái đất dường như thu hẹp lại, bằng những công nghệ hiện đại công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới và cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu, như vấn đề cùng tồn tại hoà bình, môi trường, dân số.... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đó, nhân loại phải đối mặt ngày càng nhiều hơn với những sự bất công và bất bình đẳng đang gia tăng nhanh chóng: phân cực giàu nghèo, mâu thuẫn tư bản-lao động, chiến tranh sắc tộc và tôn giáo, nạn thất nghiệp, mù chữ, suy dinh dưỡng, thiếu nước sạch v.v.... Chính vì vậy, ngày nay, khi xem xét đánh giá sự phát triển của một dân tộc, người ta không chỉ căn cứ vào sự phát triển kinh tế đơn thuần như tổng sản phẩm quốc nội, tốc độ phát triển kinh tế v.v... mà còn căn cứ vào các chỉ số khác như: giáo dục tốt, chuẩn cao về sức khoẻ và dinh dưỡng; giảm tỉ lệ đói nghèo; an sinh xã hội, môi trường trong sạch, bình đẳng bác ái, cuộc sống văn hoá v.v....

Trong chiến lược phát triển văn hoá - xã hội của Việt Nam đến năm 2010, các mặt giáo dục - đào tạo; văn hoá - thông tin; thể dục thể thao; y tế - bảo vệ sức khoẻ, an ninh quốc phòng đều nhằm hướng tới mục tiêu phát triển con người, vì con người vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển xã hội.

- (26/07/2003)


Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1665093 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313