Hôm nay: 18 Jul 2006

http://www.vietnamgateway.org    -   http://www.vietnamgateway.org.vn

Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Chào mừng đến Việt Nam
Tin tức
Chính phủ quản lý
Giáo dục - Đào tạo
Phát triển xã hội
Kinh tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Hợp tác Quốc tế
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN TRỰC TUYẾN
HỎI/ĐÁP
PHÁT TRIỂN CỘNG TÁC
 

Chuyên mục phát triển

INTERNET VỚI CỘNG ĐỒNG XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÙNG SÂU

Các chuyên mục

Chính phủ quản lý
Tổ chức bộ máy Chính phủ, Luật pháp Việt Nam, ...

Kinh tế
Tin tức, Chiến lược và kế hoạch phát triển, ...

Giáo dục - Đào tạo
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010, Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn, ...

Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Công nghệ mới và sản phẩm mới, Ứng dụng CNTT, ...

Phát triển xã hội
Chăm sóc sức khoẻ, Vấn đề trẻ em, ...

Hợp tác Quốc tế
Việt Nam và các tổ chức quốc tế, Các chương trình hợp tác quốc tế, ...

Website phục vụ phát triển

Tổ chức chính trị xã hội

Tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Hỗ trợ Doanh nghiệp

Văn hoá - Nghệ thuật – Giải trí

Y tế - Giáo dục - Gia Đình

Tin tức - Truyền thông

Đào tạo nghề - Hỗ trợ việc làm

Thương mại điện tử

Cổng điện tử các tỉnh thành

Du lịch – Làng nghề

 -Dự án trọng điểm
 -Kêu gọi dự án đầu tư
ASEM

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 2150559 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313