Today: 4 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Chính phủ quản lý
Tổ chức bộ máy Chính phủ
Luật pháp Việt Nam
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Luật pháp Việt Nam

Gia hạn quyết định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005

Ngày 7/12/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 323/2005/QĐ -TTg về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 đến hết ngày 30/4/2006.

Theo đó, tất cả những quy định tại Quyết định 46/2001/QĐ-TTg sẽ được giữ nguyên và tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ 1/1/2006. Trong đó đáng chú ý là danh mục 7 nhóm hàng hóa cấm xuất khẩu, 11 nhóm hàng hóa cấm nhập khẩu, các quy định riêng đối với một số mặt hàng quan trọng như gỗ, dệt may, gạo, phân bón, xăng dầu, nhiên liệu, linh kiện ôtô – xe máy…

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Thời báo Kinh tế Việt Nam - (19/12/2005)


More
Chính phủ quản lý
Tổ chức hệ thống chính phủ
Quốc hội
Tổ chức Chính phủ
Trang Web của các bộ
Các tổ chức xã hội & và chính trị khác
Các tổ chức phi chính phủ
Luật pháp Việt Nam

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1634178 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313