Today: 31 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Chính phủ quản lý
Tổ chức bộ máy Chính phủ
Luật pháp Việt Nam
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Luật pháp Việt Nam

Sẽ chỉ có một giấy về bất động sản

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ("sổ đỏ") theo Luật Đất đai 2003 sẽ được cải tiến thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để đảm bảo chỉ cấp một giấy về bất động sản. Đó là ý kiến thống nhất của Ban soạn thảo Dự luật Đăng ký bất động sản và lãnh đạo các bộ Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Ngoại giao, Nội vụ... trong cuộc họp hôm 5.9.

Bộ trưởng Tư pháp Uông Chu Lưu, Trưởng ban soạn thảo cho biết, dự thảo Luật Đăng ký bất động sản sẽ được chỉnh sửa theo hướng làm rõ: kể từ khi có Luật Đăng ký bất động sản sẽ chỉ có một loại giấy chứng nhận chủ quyền về bất động sản được cấp. Cũng theo Bộ trưởng Uông Chu Lưu, dự thảo sắp tới sẽ chỉ trình một phương án, cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký bất động sản là Bộ Tài nguyên và Môi trường (thay vì 3 phương án trong dự thảo lần thứ 8 hiện nay). Ban soạn thảo cũng thống nhất quy định về điều kiện đổi giấy: "sổ đỏ" theo Luật Đất đai 1993, 2003, "sổ hồng" theo Nghị định 60 và kể cả "sổ hồng" theo Nghị định 95 (nếu có) sẽ được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi người dân có nguyện vọng, có giao dịch hoặc thực hiện các quyền. Kinh phí đổi giấy là kinh phí ngân sách.

Dự thảo Luật Đăng ký bất động sản sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp cuối năm nay và thông qua vào kỳ họp thứ 9 đầu năm 2006.

Báo Thanh Niên - (09/09/2005)


More
Chính phủ quản lý
Tổ chức hệ thống chính phủ
Quốc hội
Tổ chức Chính phủ
Trang Web của các bộ
Các tổ chức xã hội & và chính trị khác
Các tổ chức phi chính phủ
Luật pháp Việt Nam

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1620573 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313