Today: 11 Jul 2011
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Chính phủ quản lý
Tổ chức bộ máy Chính phủ
Luật pháp Việt Nam
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 18 - 25 oC
Huế 19 - 25 oC
Đà Nẵng 22 - 29 oC
Hồ Chí Minh 25 - 36 oC
  Tổ chức bộ máy Chính phủ

CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2002 - 2007

Thủ tướng: Ông Phan Văn Khải

I. Các Phó Thủ tướng

1. Ông Nguyễn Tấn Dũng 2. Ông Vũ Khoan 3. Ông Phạm Gia Khiêm

II. Các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

1. Ông Phạm Văn Trà

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng


2. Ông Lê Hồng Anh

Bộ trưởng Bộ Công an

3. Ông Nguyễn Dy Niên

Bộ trưởng Bộ ngoại giao

4. Ông Uông Chu Lưu

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

5. Ông Nguyễn Sinh Hùng

Bộ trưởng Bộ Tài chính

6. Ông Trương Đình Tuyển

Bộ trưởng Bộ Thương mại

7. Bà Nguyễn Thị Hằng

Bộ tưởng Bộ LĐTB&XH

8. Ông Đào Đình Bình

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

9. Ông Nguyễn Hồng Quân

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

10. Ông Tạ Quang Ngọc

Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản

11. Ông Phạm Quang Nghị

Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin

12. Ông Nguyễn Minh Hiển

Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo

13. Ông Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14. Ông Hoàng Trung Hải

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

15. Ông Võ Hồng Phúc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

16. Bà Trần Thị Trung Chiến

Bộ trưởng Bộ Y tế

17. Ông Hoàng Văn Phong

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

18. Ông Mai Ái Trực

Bộ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

19. Ông Đỗ Trung Tá

Bộ trưởng

Bộ Bưu chính viễn thông

20. Ông Đỗ Quang Trung

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

21. Ông Quách Lê Thanh

Tổng thanh tra Nhà nước

22. Ông Lê Đức Thuý

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

23. Ông Nguyễn Danh Thái

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT

24. Ông Ksor Phước

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc

25. Bà Lê Thị Thu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em

26. Ông Đoàn Mạnh Giao

Bộ trưởng,

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Cổng Thông tin Quốc gia Việt Nam - (27/07/2003)


More
Chính phủ quản lý
Tổ chức hệ thống chính phủ
Quốc hội
Tổ chức Chính phủ
Trang Web của các bộ
Các tổ chức xã hội & và chính trị khác
Các tổ chức phi chính phủ
Luật pháp Việt Nam


Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 8569754 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-2129161