Today: 18 Oct 2007
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Chính phủ quản lý
Tổ chức bộ máy Chính phủ
Luật pháp Việt Nam
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 18 - 25 oC
Huế 19 - 25 oC
Đà Nẵng 22 - 29 oC
Hồ Chí Minh 25 - 36 oC
  Tổ chức bộ máy Chính phủ

Giới thiệu về các cơ quan ngang bộ

Thanh tra Nhà nước;

Ngân hàng Nhà nước;

Ủy ban Thể dục và Thể thao;

Ủy ban Dân tộc (đổi tên từ Ủy ban Dân tộc và miền núi);

Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em (sáp nhập từ Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình, và Ủy ban chăm sóc bà mẹ và trẻ em);

Văn phòng Chính phủ.

Cổng Thông tin Quốc gia Việt Nam - (27/07/2003)


More
Chính phủ quản lý
Tổ chức hệ thống chính phủ
Quốc hội
Tổ chức Chính phủ
Trang Web của các bộ
Các tổ chức xã hội & và chính trị khác
Các tổ chức phi chính phủ
Luật pháp Việt Nam


Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 3136426 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-2129161