Today: 19 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Giáo dục - Đào tạo
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010
Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn
Đào tạo từ xa
Các chương trình khuyến học
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC
Đào tạo từ xa

Chấn chỉnh hoạt động liên kết đào tạo từ xa

Đó là nhiệm vụ trọng tâm Bộ GD-ĐT chỉ đạo các địa phương thực hiện trong năm học này đối với hệ giáo dục không chính quy.

Bộ GD-ĐT lưu ý: Các địa phương cần tổng kết rút kinh nghiệm, có biện pháp cụ thể để khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý; tăng cường học liệu, thiết bị dạy học nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đặc biệt là các khoá đào tạo bồi dưỡng giáo viên bằng hình thức học từ xa.

Đối với các trung tâm, các cơ sở bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hoá, nghiệp vụ, kinh tế, kỹ thuật của các Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn đều phải đăng ký và chịu sự quản lý của các Sở GD-ĐT. Bộ cho phép: Ngoài việc cấp độ A, B, C, căn cứ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương và nhu cầu người học, có thể mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học chuyên ngành, kỹ thuật viên tin học, công nghệ thông tin-viễn thông.

VietnamNet - (19/08/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1679112 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313