Today: 30 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Giáo dục - Đào tạo
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010
Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn
Đào tạo từ xa
Các chương trình khuyến học
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn

Trà Vinh xây dựng mô hình trung tâm học tập cộng đồng

Trung tâm học tập cộng đồng xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, (tỉnh Trà Vinh) được thành lập đầu tiên trong huyện, là nơi học tập của người nông dân đang trực tiếp sản xuất và theo phương châm "bà con cần gì, thì học đó" đã mang lại hiệu quả thiết thực trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp bà con xây dựng các mô hình kinh tế, giúp địa phương thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất có hiệu quả.

Trung tâm học tập cộng đồng của xã Long Thới bao gồm: Trung tâm học tập cộng đồng của xã, Trung tâm học tập cộng đồng chùa Sóc Vinh (ở ấp Cầu Tre) và Trung tâm học tập cộng đồng Nhà Thờ Rạch Vồn (ở ấp Định Bình). Trung tâm phối hợp với các Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư, Hội làm vườn, Công ty phân bón Con Cò, Công ty bảo vệ thực vật tỉnh An Giang tổ chức tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 600 nông dân, qua đó giúp nông dân có điều kiện thực hiện mô hình nuôi cá nước ngọt trên diện tích hơn 66 ha mặt nước ở các ấp Cầu Tre, Định Bình, phát triển trồng mới trên 43 ha cây ngô lai ở các ấp Phú Cần, Sóc Vinh.

Website Đảng Cộng sản Việt Nam - (12/07/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1619595 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313