Today: 31 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Giáo dục - Đào tạo
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010
Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn
Đào tạo từ xa
Các chương trình khuyến học
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010

Nâng chất lượng đào tạo, chú trọng yếu tố con người

Hội đồng Quốc gia Giáo dục họp đã xem xét, thảo luận về Dự thảo đề cương chi tiết của đề án đổi mới giáo dục đại học (ĐH) giai đoạn 2006–2020 và phương án điều chỉnh phân ban THPT theo Nghị quyết 37/2004/QH11 của Quốc hội vào ngày 31-5.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục, nhấn mạnh: Đổi mới giáo dục ĐH là cấp bách. Cần xác định rõ hướng đi cơ bản của đổi mới giáo dục ĐH là: Đổi mới tư duy và quan điểm về giáo dục ĐH; tập trung nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời với việc mở rộng quy mô hợp lý đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu học tập của nhân dân; chú trọng yếu tố con người.

Thủ tướng đặt ra 8 yêu cầu khi xây dựng đề án chi tiết: 1/ Giáo dục ĐH VN phải đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của đất nước, đồng thời có bước đi thích hợp để nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế. 2/ Thiết kế cơ cấu hệ thống giáo dục ĐH hoàn chỉnh, đồng bộ với giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp nhằm mục tiêu vừa đào tạo đỉnh cao, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển ở các trình độ khác nhau, vừa nâng cao dân trí... 3/ Chương trình đào tạo phải vừa thiết thực đáp ứng nhu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vừa tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. 4/ Quan tâm thích đáng đến đội ngũ giảng viên, có bước đột phá về đào tạo, lựa chọn giảng viên cho các trường ĐH-CĐ và cải tiến chế độ lương cho nhà giáo. 5/ Giải quyết tốt mối quan hệ và phát triển đồng thời cả quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục ĐH; cải tiến hệ thống tuyển sinh đề giảm nhẹ công tác tuyển chọn đầu vào... 6/ Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục ĐH theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Thực hiện công bằng xã hội, thu học phí của những người có khả năng chi trả để dành kinh phí Nhà nước trợ cấp cho người nghèo, vùng nghèo và ưu đãi diện chính sách... 7/ Nêu rõ những nội dung cơ bản, những khâu then chốt, đột phá cần thực hiện với lộ trình cụ thể đến 2010, 2015 và 2020 và dự báo các kết quả thu được. 8/ Tiếp tục tham khảo ý kiến rộng rãi, học tập kinh nghiệm thế giới, nghiên cứu kỹ với tinh thần trách nhiệm rất cao trước nhân dân để xác định đúng những gì cần sửa đổi, cần đổi mới, phát triển; hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót mà sau này phải điều chỉnh lại. Đề án khung (tổng thể) cần được hoàn thiện và trình Chính phủ trong tháng 6-2005.

Về phương án điều chỉnh phân ban THPT, Thủ tướng nhấn mạnh, việc tổ chức phân hóa học sinh THPT là cần thiết và phù hợp với xu thế chung của thế giới nhằm sớm phát hiện năng lực cá nhân của học sinh giúp cho việc định hướng phát triển nghề nghiệp sau này. Trong khi chưa có quyết định mới, sẽ vẫn tiếp tục cho thí điểm phân ban THPT trong năm học 2005–2006.

Báo Người Lao Động - (02/06/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1621002 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313