Today: 4 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Giáo dục - Đào tạo
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010
Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn
Đào tạo từ xa
Các chương trình khuyến học
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010

Cơ hội phát triển cho giáo dục đại học

Với chủ trương phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, chi ngân sách nhà nước cho giáo dục liên tục tăng trong nhiều năm qua.

Năm nay, kinh phí cho ngành giáo dục là 17,1% và dự kiến đạt ít nhất 20% vào năm 2010. Việc đa dạng hóa nguồn lực sẽ là những cơ hội cho giáo dục đại học Việt Nam phát triển.

Nhà nước sẽ xem xét lập Quỹ Phát triển giáo dục cho các trường vay với lãi suất ưu đãi để xây dựng cơ sở vật chất. Các trường ngoài công lập được tham gia vào các đề án phát triển giáo dục của Nhà nước và địa phương.

Website Đảng Cộng sản Việt Nam - (12/07/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1633139 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313