Today: 4 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Giáo dục - Đào tạo
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010
Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn
Đào tạo từ xa
Các chương trình khuyến học
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010

Chuẩn chất lượng chung cho giáo dục đại học

Việc tồn tại nhiều loại hình đào tạo khác nhau là điều cần thiết vì đây là tiền đề tạo ra các điều kiện tiếp cận giáo dục khác nhau cho mọi người. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng của đào tạo đại học hệ tại chức hiện nay, có thể thấy mục tiêu của tại chức đã thay đổi rất nhiều so với ý nghĩa ban đầu khi đối tượng theo học hệ này phần lớn (có nhiều trường lên đến 70-80%) là học sinh phổ thông không đạt kỳ thi tuyển sinh chính quy.

Hơn nữa, tuy những nội dung chủ yếu của chương trình học giống nhau, nhưng cách giảng dạy cho hệ này nhiều khi không được xem trọng. Đặc biệt, cách đánh giá, thi và kiểm tra, kể cả tốt nghiệp, ở nhiều nơi còn nới lỏng hơn. Đó là một trong những lý do chủ yếu giải thích vì sao tuy cũng nằm trong hệ thống văn bằng chung, bằng tại chức trên thực tế vẫn chưa được xã hội thừa nhận bình đẳng như bằng chính quy.

Báo Thanh niên - (22/06/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1633301 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313