Today: 31 Aug 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Giáo dục - Đào tạo
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010
Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn
Đào tạo từ xa
Các chương trình khuyến học
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 23 - 30 oC
Huế 23 - 31 oC
Đà Nẵng 24 - 35 oC
Hồ Chí Minh 23 - 32 oC
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010

Đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học

Theo ông Trịnh Quốc Thái, Vụ trưởng Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), một số lượng lớn đội ngũ giáo viên tiểu học được đào tạo trong những thập niên 70, 80 của thế kỷ 20 chưa đáp ứng yêu cầu dạy đủ các môn học trong chương trình tiểu học mới. Thách thức trên đòi hỏi công tác bồi dưỡng giáo viên cần có những giải pháp thích đáng, có hiệu quả, để đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay.

Hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo có ba loại hình bồi dưỡng: bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, bồi dưỡng để dạy chương trình và sách giáo khoa (SGK) mới (gọi tắt là bồi dưỡng thay sách) và bồi dưỡng chuẩn hóa (cho những giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo). Thực tiễn đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học hai năm qua cho thấy, rất cần sự đồng bộ từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện đến cách tổ chức bồi dưỡng.

Báo Nhân Dân - (26/05/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 235520 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5373873