Today: 31 Aug 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Giáo dục - Đào tạo
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010
Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn
Đào tạo từ xa
Các chương trình khuyến học
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 23 - 30 oC
Huế 23 - 31 oC
Đà Nẵng 24 - 35 oC
Hồ Chí Minh 23 - 32 oC
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010

Sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp trung học

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Theo đó, thành phần của Hội đồng ra đề thi tốt nghiệp THPT gồm Chủ tịch Hội đồng là Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, các Phó Chủ tịch là Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng, lãnh đạo các đơn vị khác thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ định.

Thời báo kinh tế Việt Nam - (06/05/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 235534 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5373873