Today: 31 Aug 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Giáo dục - Đào tạo
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010
Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn
Đào tạo từ xa
Các chương trình khuyến học
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 23 - 30 oC
Huế 23 - 31 oC
Đà Nẵng 24 - 35 oC
Hồ Chí Minh 23 - 32 oC
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010

Công bố môn thi tốt nghiệp THCS, THPT năm 2004

Lịch thi và các môn thi tốt nghiệp THCS, Bổ túc THCS, THPT, Bổ túc THPT vừa được bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THCS được tổ chức vào các ngày 25, 26/5/2004, với 4 môn thi viết bắt buộc là Văn-Tiếng Việt, Toán, Vật lý và Ngoại ngữ (một trong 3 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp) hoặc môn thay thế là sinh học nếu học sinh không học đủ 4 năm đối với môn ngoại ngữ.

Kỳ thi tốt nghiệp Bổ túc THCS được tổ chức với 4 môn thi Văn-Tiếng Việt, Toán, Vật lý, Hoá học. Thời gian làm bài đối với môn Văn-Tiếng Việt và toán là 120 phút, mỗi môn còn lại là 60 phút.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT cùng được tổ chức vào các ngày 2,3,4/6/2004 với 6 môn thi viết bắt buộc.

Thời gian làm bài môn Văn, Toán là 150 phút, các môn còn lại là 90 phút. Môn thi tốt nghiệp THPT là Văn, Toán, Hoá học, Sinh học, Địa lý và Ngoại ngữ (một trong 4 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung). Những học sinh không học đủ 3 năm đối với môn ngoại ngữ dược thay thế bằng môn lịch sử. Các môn thi tốt nghiệp Bổ túc THPT là Văn, Toán, Vật lý, Sinh học, Lịch sử và Địa lý.

Thời báo kinh tế Việt Nam - (08/04/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 235489 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5373873