Today: 26 Mar 2009
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Giáo dục - Đào tạo
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010
Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn
Đào tạo từ xa
Các chương trình khuyến học
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 18 - 25 oC
Huế 19 - 25 oC
Đà Nẵng 22 - 29 oC
Hồ Chí Minh 25 - 36 oC

Vài nét tổng quan về Giáo dục – Đào tạo Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết TW2 khoá VIII, nền giáo dục nước nhà có bước phát triển mới. Nước ta đã đạt chuẩn Quốc gia về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, tiến hành phổ cập THCS ở một số tỉnh, thành phố, trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến bước đầu. Sự nghiệp giáo dục ngày càng được đề cao và được toàn xã hội quan tâm.

Đạt được những thành tựu nói trên trong điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn đã thể hiện được nhiều nỗ lực to lớn của Đảng, toàn dân ta, sự đóng góp quan trọng của đội ngũ giáo viên và các cán bộ quản lý của ngành giáo dục trong cả nước, nhất là các thầy cô giáo công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh những thành tựu, nền giáo dục nước ta còn đứng trước nhiều khó khăn, yếu kém, nhất là về chất lượng và quản lý nhà nước về giáo dục. Thi cử còn nặng nề, xu hướng thương mại hoá một số hoạt động giáo dục đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Cơ cấu giáo dục còn bất hợp lý, mất cân đối giữa đào tạo nghề với đại học, giữa các ngành nghề, còn chênh lệch lớn giữa các vùng, nhiều nhu cầu nhân lực của nền kinh tế chưa được đáp ứng.    

Thành tựu nổi bật của ngành giáo dục và đào tạo trong những năm qua là 61 Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; 94% dân số trong độ tuổi 15-35 biết chữ ; bảo đảm tỷ lệ 90% trẻ em 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học. Trình độ dân trí nước ta có bước tiến đáng kể. Phổ cập giáo dục THCS bắt đầu được đẩy mạnh. Đến tháng 1/2002, đã có 10 Tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS. Các Tỉnh đã phổ cập giáo dục THCS đang thực hiện phổ cập bậc trung học theo Chỉ thị 61 của Bộ Chính trị.

Trong 5 năm qua, quy mô giáo dục tiếp tục tăng ở hầu hết các cấp, bậc học, ngành học. So với năm 1996-1997, tổng số người đi học ở nước ta tăng từ 20 triệu người lên hơn 23 triệu người vào năm học 2001-2002, trong đó số trẻ em ở các cơ sở giáo dục mầm non tăng 1,3 lần; số học sinh phổ thông tăng 1,15 lần; số học sinh trung học tăng 1,15 lần; số học sinh ở các trường dạy nghề tăng 2 lần; số sinh viên đại học và cao đẳng tăng 2,22 lần.

- (26/07/2003)


More


Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 4947993 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-2129161