Today: 26 Mar 2009
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Giáo dục - Đào tạo
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010
Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn
Đào tạo từ xa
Các chương trình khuyến học
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 18 - 25 oC
Huế 19 - 25 oC
Đà Nẵng 22 - 29 oC
Hồ Chí Minh 25 - 36 oC

Cơ cấu tổ chức giáo dục đào tạo

 

Trung ương:

Bộ Giáo dục và Đào tạo có: 1 Bộ trưởng và 4 Thứ trưởng

Các Vụ, Viện và Trung tâm trực thuộc Bộ gồm:

  • Các Vụ: Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Quan hệ Quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Sau Đại học, Vụ Đại học, Vụ Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề, Vụ Trung học Phổ thông, Vụ Tiểu học, Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Công tác Chính trị, Vụ Giáo viên, Vụ Giáo dục Thể chất, Vụ Giáo dục Quốc phòng. 

  • Các Viện: Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, Viện Khoa học Giáo dục.

  • Các Trung tâm: Trung tâm Công nghệ Giáo dục, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm phục vụ Học sinh nước ngoài, Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài.

Địa phương:

Tại 61 Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW có 61 Sở Giáo dục và Đào tạo

Chức năng: Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc cấp Tỉnh, Thành phố.

Nhiệm vụ: Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND Tỉnh, Thành phố về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ cho các phòng Giáo dục và Đào tạo của cấp Quận, Huyện trực thuộc Tỉnh, Thành phố. Về mặt nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ. Ngoài ra, Sở còn trực tiếp quản lý hệ thống các trường cao đẳng, nghiệp vụ và hệ thống trường THPT (công lập, bán công, dân lập) trực thuộc Tỉnh, Thành phố.  

Các phòng chức năng của Sở quản lý cụ thể từng lĩnh vực chuyên môn.

Các phòng Giáo dục và Đào tạo ở cấp Quận, Huyện quản lý từ cấp học mẫu giáo cho tới cấp THPT.

- (26/07/2003)

- (26/07/2003)Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 4947991 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-2129161