Today: 12 Jul 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Giáo dục - Đào tạo
Định hướng chiến lược Giáo dục đào tạo 2001-2010
Phát triển giáo dục vùng sâu vùng xa và vùng khó khăn
Đào tạo từ xa
Các chương trình khuyến học
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 24 - 34 oC
Huế 22 - 33 oC
Đà Nẵng 24 - 34 oC
Hồ Chí Minh 24 - 34 oC

Viện Đại học Mở Hà Nội: Triển khai công nghệ đào tạo từ xa trực tuyến

  Chi tiết  

Đăng ký học từ xa ở đâu?

So với các loại hình đào tạo khác, đào tạo từ xa (ĐTTX) có những ưu thế riêng: người học có thể chủ động được thời gian học, chi phí thấp... Tuy nhiên, học viên sẽ có một phần thời gian học tập trung, ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi kiểm tra.

  Chi tiết  

Khai giảng khoá đào tạo, bồi dưỡng về hệ thống quản lý đào tạo từ xa và trao đổi thông tin qua mạng Internet

Trên cơ sở hợp tác giữa Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Dự án Cổng Phát triển Quốc gia Việt Nam (VNCG) với Tổ chức Đào tạo và Phát triển Quốc tế Đức (inWent), Trường Nghiệp vụ Quản lý- Bộ Khoa học và Công nghệ (MTI), một phần mềm quản lý đào tạo từ xa Global Campus 21 Việt Nam (GC21VN- VNCG Campus) đã được cài đặt, vận hành và quản trị tại VDC.

  Chi tiết  

 

Các tin khác


Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 136649 © Copyright 2003 Vietnam Country Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5372770