Today: 17 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Chính phủ quản lý
Tổ chức bộ máy Chính phủ
Luật pháp Việt Nam
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC

Giải quyết nhà trưng mua, trưng dụng như thế nào?

Bộ Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà, đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1.7.1991.

  Chi tiết  

Nhà sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 127/2005/NĐ-CP của Chính phủ về xác lập sở hữu, trưng mua, trưng dụng đối với những trường hợp nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 1-7-1991(*).

  Chi tiết  

Áp dụng thuế lũy tiến nhà đất

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa đề xuất cho phép 2 thành phố Hà Nội và TP.HCM thí điểm việc hình thành quỹ nhà xây dựng mới hằng năm có giá phù hợp với khả năng chi trả cho người có thu nhập thấp.

  Chi tiết  

 

Các tin khác


Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1675994 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313