Today: 25 Aug 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Chào mừng đến Việt Nam
Địa lý
Văn hoá
Lịch sử
Dân tộc học
Lễ hội
Làng Việt cổ
Tin tức
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 23 - 30 oC
Huế 23 - 31 oC
Đà Nẵng 24 - 35 oC
Hồ Chí Minh 23 - 32 oC

Dân tộc Mường

Tên dân tộc: Mường (Mol, Mual, Moi, Moi bi, Au tá, Ao tá) Dân số: Trên 914.600 người

  Chi tiết  

Dân tộc Chứt

Tên dân tộc: Chứt (Rục, Sách, Mã liềng, Tu vang, Pa leng, Xe lang, Tơ hung, Cha cú, Tắc cực, U mo, Xá Lá vàng. Dân số: Khoảng 2.400 người. Ðịa bàn cư trú: Sống ở huyện Minh Hoá và Tuyên Hoá (Quảng Bình).

  Chi tiết  

Dân tộc Việt (Kinh)

Tên dân tộc: Việt (Kinh) Dân số: Khoảng 65 triệu người Ðịa bàn cư trú: Khắp các tỉnh, đông nhất ở vùng đồng bằng và thành thị.

  Chi tiết  

 

Các tin khác


Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 222587 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5373873