Today: 21 Jul 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Chào mừng đến Việt Nam
Địa lý
Văn hoá
Lịch sử
Dân tộc học
Lễ hội
Làng Việt cổ
Tin tức
Kinh tế
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 22 - 32 oC
Huế 24 - 36 oC
Đà Nẵng 24 - 35 oC
Hồ Chí Minh 24 - 34 oC

Dân tộc Chứt

Tên dân tộc: Chứt (Rục, Sách, Mã liềng, Tu vang, Pa leng, Xe lang, Tơ hung, Cha cú, Tắc cực, U mo, Xá Lá vàng. Dân số: Khoảng 2.400 người. Ðịa bàn cư trú: Sống ở huyện Minh Hoá và Tuyên Hoá (Quảng Bình).

  Chi tiết  

Dân tộc Việt (Kinh)

Tên dân tộc: Việt (Kinh) Dân số: Khoảng 65 triệu người Ðịa bàn cư trú: Khắp các tỉnh, đông nhất ở vùng đồng bằng và thành thị.

  Chi tiết  

Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Tây Nguyên bao gồm 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc và Lâm Đồng. Đây không chỉ là địa bàn chiến lược của cả nước về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, mà còn là vùng văn hóa dân gian đa dạng và đặc sắc ở Việt Nam.

  Chi tiết  

 

Các tin khác


Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 151442 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5373873