Today: 24 Feb 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 17 - 23 oC
Huế 18 - 25 oC
Đà Nẵng 20 - 28 oC
Hồ Chí Minh 23 - 33 oC
  Nông nghiệp - Công nghiệp

Bộ Công nghiệp: Năm 2006, lấy xuất khẩu làm mục tiêu và thước đo hội nhập

Tại Dinh Thống Nhất, Bộ Công nghiệp đã triển khai kế hoạch và nhiệm vụ năm 2006 đến các doanh nghiệp chủ chốt, các tổng công ty và tập đoàn, các địa phương có mức tăng trưởng cao trong năm qua.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công nghiệp Bùi Xuân Khu đã khẳng định, năm 2006 sẽ là năm đầu tiên trong giai đoạn 2006 - 2010 mà ngành công nghiệp tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu mới. Đó là hình thành một mạng lưới công nghiệp trong cả nước trên cơ sở đa dạng hóa về quy mô và chế độ sở hữu; tập trung mọi nguồn lực của Việt Nam bao gồm trí tuệ, tài nguyên, gắn với hợp tác quốc tế (nhất là với các công ty xuyên quốc gia) để sản xuất các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và có hàm lượng tri thức chiếm tỷ trọng ngày càng nhiều.Như vậy, ngành công nghiệp sẽ phải khẩn trương phát triển đầu tư mở rộng năng lực và đồng bộ mạng lưới sản xuất trên cơ sở quy hoạch phát triển hợp lý các ngành nghề, phân bố phù hợp với nguồn lực, lợi thế cạnh tranh và cơ hội thị trường. Ngành công nghiệp trong giai đoạn này sẽ là lấy xuất khẩu làm mục tiêu phát triển công nghiệp và là thước đo khả năng hội nhập.

Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành công nghiệp của cả nước, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải cho rằng, tăng trưởng năm 2005 vừa qua rất khả quan, trong đó xu hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang tăng trở lại là những yếu tố khá thuận lợi để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong năm nay.Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề như tăng trưởng công nghiệp vẫn chưa bền vững, năng suất lao động và công nghệ sản xuất thấp, quy hoạch chiến lược phát triển các ngành kinh tế kỹ thuật chưa hoàn thiện, có sự chênh lệch giữa các địa bàn… Vì vậy, các doanh nghiệp cần nghiêm túc triển khai 10 nhóm giải pháp mà bộ đã đưa ra để đảm bảo lộ trình phát triển, trong vòng 15 năm nữa, Việt Nam sẽ là một nước công nghiệp phát triển có tác động vào dây chuyền phân công công nghiệp thế giới.Báo Sài Gòn giải phóng - (09/01/2006)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1757375 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313