Today: 13 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC
  Nông nghiệp - Công nghiệp

Tỉnh Bắc Giang: Những kết quả chủ yếu trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2000 - 2005

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV (nhiệm kỳ 2000 - 2005) đã thống nhất đánh giá về thực trạng sản xuất nông nghiệp của địa phương, tuy có nhiều chuyển biến song cũng còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Đến năm 2000, tỷ trọng của nông nghiệp trong cơ cấu GDP còn lớn (chiếm 51,1%); kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch chậm; trong trồng trọt, sản xuất cây lương thực vẫn là chủ yếu, sản phẩm hàng hoá ít; chăn nuôi, dịch vụ phát triển chậm chưa tương xứng với tiềm năng. Việc tổ chức chỉ đạo sản xuất hàng hoá còn phân tán, manh mún. Trình độ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp và bảo quản, tiêu thụ sản phẩm của người dân còn thấp. Việc đưa các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, các biện pháp canh tác, nuôi dưỡng tiên tiến và biện pháp phòng trừ dịch bệnh còn hạn chế; vì vậy năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi còn thấp, giá thành sản phẩm cao...

Để khắc phục những vấn đề trên, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp tháng 7-2001 đã thông qua 6 chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2001-2005; trong đó có Chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa với những mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Sau 5 năm tập trung chỉ đạo quyết liệt, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang đã có những chuyển biến đáng phấn khởi. Diện tích trồng các loại cây năng suât thấp, giá trị kinh tế không cao giảm mạnh; diện tích trồng các loại cây có năng suất và giá trị kinh tế cao không ngừng tăng lên. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp trong GDP bình quân đạt 5,03%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước; cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch tích cực.

Mặc dù diện tích trồng lúa giảm do việc chuyển đổi cơ cấu và dành đất cho phát triển công nghiệp, đô thị; song do tăng cường đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, năng suất lúa liên tục tăng qua các năm, từ 41 tạ/ha năm 2000 lên 47,5 tạ/ha năm 2004. Do vậy, sản lượng lương thực quy thóc năm 2005 đạt 600 ngàn tấn, tăng gần 9% so mục tiêu. Bình quân lương thực có hạt năm 2005 ước đạt 366,4kg/người, vượt 6,5% so mục tiêu; cơ cấu mùa vụ chuyển dịch tích cực theo hướng tăng diện tích trà xuân muộn và trà mùa sớm. Một số cây thực phẩm có giá trị kinh tế cao, làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như dưa hấu, dưa chuột, rau đậu, măng ... đang được phát triển ở khắp các địa phương. Hàng năm sản xuất ra khối lượng sản phẩm hàng hoá khá lớn cung cấp cho các thị trường khu vực và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Đến hết năm 2004, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 8.211 ha diện tích cấy lúa một vụ không ăn chắc sang trồng cây khác hoặc nuôi thuỷ sản có giá trị kinh tế cao hơn, trong đó chuyển sang trồng cây ăn quả 3.903 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 1.630 ha và nuôi thuỷ sản 2.678 ha... Hiện toàn tỉnh có trên 8.600 ha nuôi trồng với sản lượng năm 2005 ước đạt 12.300 tấn, tăng 53,7% so với mục tiêu. Phương thức chăn thả đang từng bước chuyển sang thâm canh; nhiều mô hình cấy lúa kết hợp với nuôi thả cá có hiệu quả. Nhiều nơi đã tận dụng sông, hồ để nuôi thả cá lồng đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 5,5%; tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt 38%, tăng 7% so với năm 2000. Nghề nuôi ong đang phát triển ở một số vùng, hiện đã có trên 15.000 đàn, sản lượng mật hàng năm đạt trên 115 tấn...

Chính vì vậy, giá trị trên 1 ha đất nông nghiệp ở Bắc Giang ước đạt 26 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng/ha so với mục tiêu; đã duy trì ổn định một số cánh đồng đạt thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm. Một số địa phương dẫn đầu trong việc chuyển đổi có hiệu quả là Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên và thành phố Bắc Giang.

Điểm nổi bật là nhóm cây công nghiệp ngắn ngày phát triển với tốc độ nhanh, như cây lạc thu đông, đậu tương... Giá trị sản lượng lạc năm 2004 tăng 38,6% so với năm 2000, bình quân tăng 9,5%/năm; nghề trồng dâu nuôi tằm đang được phát triển ở Hiệp Hoà, Việt Yên, sản lượng đạt 7 ngàn tấn. Cây chè ở Bắc Giang sau thời kỳ khủng hoảng, nay từng bước được khôi phục, một số giống chè mới có giá trị kinh tế như: Bát Tiên, Ngọc Thuý, Ô Long đang được đưa vào trồng, đem lại thu nhập ổn định cho nhân dân. Diện tích rau màu, cây lương thực năm 2004 đạt 25.000 ha, tăng bình quân hàng năm 7,4% và vượt gần 1.000 ha so với mục tiêu

Đến nay, Bắc Giang đã hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá lớn, diện tích đạt 45.337 ha, tăng gần 11,5 ngàn ha so với năm 2000. Sản lượng quả các loại đạt trên 150 ngàn tấn, trong đó chủ yếu là vải thiều. Diện tích cho thu hoạch và sản lượng cây ăn quả tăng mạnh, cơ cấu cây ăn quả ngày càng đa dạng về chủng loại, diện tích giống vải sớm được mở rộng, góp phần kéo dài thời vụ thu hoạch, một số giống cây ăn quả có chất lượng đang được nhân rộng, bước đầu đã gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, Bắc Giang trở thành vùng cây ăn quả lớn nhất các tỉnh phía Bắc.

Có thể khẳng định, 5 năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2000 - 2005 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; tạo tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục bước vào thời kỳ mới.

Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam - (02/12/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1665686 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313