Today: 17 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Nông nghiệp - Công nghiệp

Tăng tỷ trọng công nghiệp nông thôn lên 32%

Bộ Công nghiệp vừa phê duyệt đề án phát triển các ngành công nghiệp đến năm 2010 phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, trong đó đặt mục tiêu tăng tỷ trọng công nghiệp nông thôn từ 25% hiện nay lên khoảng 32% so với tổng giá trị sản xuất công nghiệp vào năm 2010.

Đề án đề ra các biện pháp thu hút lao động nông nghiệp sang công nghiệp, tạo tiền đề tăng năng suất lao động và thu nhập trong nông nghiệp cũng như giảm sự chênh lệch thu nhập bình quân giữa các địa phương, các vùng, phấn đấu hạ mức chênh lệch gần 5 lần hiện nay xuống còn khoảng 3,5 lần vào năm 2010.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Công nghiệp yêu cầu ngành điện đẩy nhanh điện khí hóa nông thôn, miền núi để nâng cao dân trí cho người dân, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu đến năm 2010 có 90% số hộ dân nông thôn có điện.

Ngành cơ khí cần gắn kết chặt chẽ với tổ chức và vùng sản xuất nông nghiệp; phát triển tập trung, có chọn lọc một số phân ngành, sản phẩm cơ khí như máy động lực, thiết bị phục vụ cơ giới hóa khâu làm đất, thiết bị chế biến.

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng phát triển sản xuất cả về số lượng và chất lượng, chủng loại nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước, nhu cầu xây dựng nhà ở, đường sá ở khu vực nông thôn, miền núi.

Bộ cũng yêu cầu ngành công nghiệp khai khoáng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá tị sản xuất công nghiệp bình quân là 8-9%/năm, bảo đảm cung cấp phần lớn năng lượng sơ cấp và các loại nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của nền kinh tế.

Thông tấn xã Việt Nam - (19/05/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1582446 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313