Today: 17 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Nông nghiệp - Công nghiệp

Công nghiệp địa phương là ưu tiên hàng đầu

Theo Bộ Công nghiệp, phát triển công nghiệp địa phương đang được coi là mục tiêu ưu tiên để khu vực này có thể đạt 508.000 tỷ đồng giá trị sản xuất trong năm nay, tăng gần 16% so với năm 2004.

Các ngành công nghiệp địa phương đang tập trung đẩy mạnh đầu tư vào những lĩnh vực như điện, phân bón, giấy, cơ khí chế tạo; tăng cường thu hút vốn đầu tư từ mọi nguồn trong và ngoài nước cho phát triển các dự án lớn tại địa phương, đặc biệt là các dự án sản xuất hàng xuất khẩu.

Các doanh nghiệp địa phương được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát trong xây dựng cơ bản; đồng thời tăng cường vận động và xúc tiến đầu tư vào các Khu công nghiệp.

Để tăng khả năng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, các địa phương thực hiện việc hỗ trợ vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào, hỗ trợ lãi suất đối với phần vốn vay thương mại của các doanh nghiệp phát triển hạ tầng và tạo điều kiện cho họ tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng.

Bộ Công nghiệp khuyến cáo các địa phương và khối doanh nghiệp cần phối hợp tích cực trong việc đào tạo lao động cho các dự án; trong đó, ưu tiên việc xây dựng nhà ở cho công nhân và phát triển các dịch vụ hỗ trợ để giải quyết việc làm cho địa phương.

Thông tấn xã Việt Nam - (21/03/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1582305 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313