Today: 30 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Nông nghiệp - Công nghiệp

Tiêu chí mới cho kinh tế trang trại

Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và Tổng cục thống kê đã thống nhất hướng dẫn các địa phương xác định kinh tế trang trại (KTTT) theo tiêu chí mới thay các tiêu chí đã ban hành.

Tất cả các loại hình trang trại phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ bình quân từ 100 triệu đồng trở lên. Quy mô trang trại trồng trọt ở các tỉnh phía Bắc và duyên hải miền Trung là trên 2 ha nếu trồng cây hàng năm; trồng cây lâu năm phải có trên 3 ha.

Ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên trồng cây hàng năm là trên 3 ha, cây lâu năm là 5 ha trở lên. Trang trại lâm nghiệp phải có 20 ha trở lên ở các vùng.

Trang trại chăn nuôi đại gia súc lấy sữa phải có 10 con trở lên, lấy thịt có thường xuyên từ 50 con trở lên.

Trang trại nuôi trồng thủy sản phải có từ 2 ha mặt nước trở lên, tôm thịt là 1 ha trở lên.

Trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp có nhiều loại hàng hóa nông lâm, ngư và các ngành nghề dịch vụ khác thì tiêu chí giá trị sản lượng hàng hóa là 100 triệu đ/năm trở lên.

Thời báo kinh tế Việt Nam - (28/12/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1619777 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313