Today: 31 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Nông nghiệp - Công nghiệp

Việt Nam hình thành tập đoàn giống thuỷ sản

Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình giống thuỷ sản Việt Nam đến 2010, nhằm mục tiêu hình thành tập đoàn giống thuỷ sản đa dạng, có giá trị kinh tế và xuất khẩu.

Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình giống thuỷ sản Việt Nam đến 2010, nhằm mục tiêu hình thành tập đoàn giống thuỷ sản đa dạng, có giá trị kinh tế và xuất khẩu.

Theo chương trình này, Việt Nam phấn đấu đạt 35 tỉ con giống tôm và trên 500 triệu con giống giáp xác, cùng khoảng 400 triệu con giống cá biển nước lợ, mặn vào năm 2010.

Thời báo kinh tế Việt Nam - (30/06/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1620988 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313