Today: 13 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC
  Tài chính ngân hàng

Thêm 133 sản phẩm được ưu đãi thuế AISP từ Indonesia và Philipines

Vụ Chính sách Thương mại Đa biên (Bộ Thương mại) cho biết, Indonesia và Philippines vừa có thông báo dành thêm cho Việt Nam 133 sản phẩm được hưởng ưu đãi thuế hội nhập ASEAN (AISP).

Trong đó, phía Indonesia sẽ dành thêm cho Việt Nam 71 sản phẩm được hưởng ưu đãi thuế AISP. Trước đó, năm 2004, trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến vì hội nhập ASEAN (IAI), nhằm hỗ trợ bốn nước thành viên mới của ASEAN (gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) hội nhập kinh tế khu vực, nước này đã dành cho Việt Nam 50 sản phẩm được hưởng ưu đãi thuế AISP. Tuy nhiên, trong số 71 sản phẩm bổ sung lần này thực tế chỉ có 9 dòng thuế có mức thuế suất AISP thấp hơn thuế suất CEPT. Các quy định về điều kiện hưởng ưu đãi không thay đổi.

Philipines cũng dành thêm cho Việt Nam 62 sản phẩm mới với mức thuế suất thuế ưu đãi AISP là 0%, hiện toàn bộ 62 sản phẩm này đang có mức thuế CEPT là 3%. Bên cạnh đó, nước này cũng thông báo, tất cả những sản phẩm này muốn được hưởng ưu đãi phải đáp ứng điều kiện 40% hàm lượng xuất xứ từ Việt Nam.

Thời báo kinh tế Việt Nam - (08/12/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1665666 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313