Today: 4 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Tài chính ngân hàng

Công khai thông tin thị trường chứng khoán trên mạng

Website mới của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UVCKNN), do Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC thực hiện vừa ra mắt, với nhiệm vụ cung cấp công khai thông tin về thị trường chứng khoán và thông tin từ các công ty niêm yết trên mạng.

Qua website này, bạn đọc, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có thể được giải đáp các thắc mắc cũng như yêu cầu cung cấp thông tin về chứng khoán. Đồng thời, Website còn giới thiệu lịch sử phát triển ngành Chứng khoán Việt Nam, cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và các trung tâm giao dịch chứng khoán tại Việt Nam; cung cấp các tin tức về thông tin giao dịch, thông tin thị trường, thông tin từ các công ty và chính sách mới cũng như hoạt động của các đơn vị thuộc UBCKNN; các văn bản pháp quy và quy trình nghiệp vụ về chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan, các kiến thức cơ bản về chứng khoán...

VNN - (18/10/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1633289 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313