Today: 17 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC
  Tài chính ngân hàng

Ngân hàng Chính sách nối mạng

Hôm nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) chính thức khai trương trang web http://www.nganhangchinhsach.com.vn với những thông tin cập nhật về các chính sách cho vay hỗ trợ người nghèo và thúc đẩy các mục đích phát triển xã hội.

Đây cũng sẽ là nơi cung cấp những thông tin đầy đủ về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, về hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội.

Ngoài ra, "cổng thông tin" này cũng cập nhật các hoạt động của Ngân hàng Chính sách, hệ thống ngân hàng Việt Nam, phổ biến công khai các văn bản chính sách do Ngân hàng Chính sách ban hành, tỷ giá ngoại tệ và lãi suất cùng các chính sách cho vay của Ngân hàng Chính sách.

VietnamNet - (05/10/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1675385 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313