Today: 30 Mar 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Tin tức
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 18 - 24 oC
Huế 20 - 23 oC
Đà Nẵng 21 - 32 oC
Hồ Chí Minh 22 - 35 oC
  Tài chính ngân hàng

Sẽ có qui chế hỗ trợ khẩn cấp với ngân hàng


Ngân hàng (NH) Nhà nước vừa soạn thảo một qui chế hỗ trợ khẩn cấp đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng trong trường hợp gặp khó khăn đột xuất về chi trả do nhiều người cùng đến rút tiền.

Theo đó, NH Nhà nước sẽ cấp một khoản vay trong thời hạn tối đa 90 ngày và nguồn vốn hỗ trợ khẩn cấp đặc biệt này nằm trong nguồn cung ứng tiền cho mục tiêu tái cấp vốn được Chính phủ phê duyệt trong từng thời kỳ. Khoản tiền vay này chỉ được dùng vào một mục đích là chi trả tiền gửi hợp pháp của người gửi tiền, không dùng vào mục đích khác.

Qui chế này được áp dụng cho cả hệ thống NH gồm NH thương mại, NH phát triển, NH chính sách, NH hợp tác.

Để được vay, tổ chức tín dụng phải có tài sản đảm bảo như giấy tờ có giá, số dư tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác, giá trị của các khoản cho vay trong hạn có tài sản đảm bảo...

Thời báo kinh tế Việt Nam - (11/02/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 72254 © Copyright 2003 Vietnam Country Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Noitices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5372770