Today: 30 Mar 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Tin tức
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 18 - 24 oC
Huế 20 - 23 oC
Đà Nẵng 21 - 32 oC
Hồ Chí Minh 22 - 35 oC
  Tài chính ngân hàng

Huy động 80 triệu USD đóng mới giàn khoan dầu khí


Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được cho Công ty Khoan và dịch vụ khoan dầu khí (Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam) vay 1.254,838 tỷ đồng tương đương 80,125 triệu USD, vượt quá 15% vốn tự có để triển khai Dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90 mét nước với thời gian 12 năm.

Theo kết quả thẩm định của Ngân hàng Ngoại thương, đây là một dự án có hiệu quả kinh tế, có khả năng trả nợ vốn vay. Việc đầu tư dự án này sẽ giúp Ngân hàng Ngoại thương tăng trưởng dư nợ, tăng lãi suất cho vay với mức rủi ro thấp. Hơn nữa việc cho vay dự án này hoàn toàn phù hợp với Quyết định 162/2003/QĐ - TTg ngày 5/8/2003 về bảo lãnh cho các dự án do Thủ tướng quyết định đầu tư vay vốn tại các ngân hàng thương mại trong nước trong đó cho phép các ngân hàng thương mại được cho các dự án này vay vượt quá 15% vốn tự có.

Được biết, dự án mua, đóng mới giàn khoan tự nâng 90 mét nước của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng mức đầu tư 113,285 triệu USD chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. Trong đó, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam huy động 30%, còn lại là vốn vay ngân hàng.

VietnamNet - (14/01/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 72252 © Copyright 2003 Vietnam Country Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Noitices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5372770