Today: 30 Mar 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Tin tức
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 18 - 24 oC
Huế 20 - 23 oC
Đà Nẵng 21 - 32 oC
Hồ Chí Minh 22 - 35 oC
  Tài chính ngân hàng

Không giới hạn tiền gửi ra nước ngoài của ngân hàng liên doanh


Quyết định 293/2004 của Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành có nội dung như trên. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh còn được tự quyết định việc mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng bãi bỏ Quyết định số 176 ban hành năm 1994 về việc các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh với nước ngoài tại VN phải trích gửi tại Ngân hàng Nhà nước 15% trong tổng số vốn pháp định khi khai trương hoạt động.

Trước đây, theo Quyết định số 200/QĐ-NH5 ban hành tháng 2/1997, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được gửi ra nước ngoài tối đa không quá 30% vốn được cấp, ngân hàng liên doanh không quá 10% vốn điều lệ đối với loại tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, việc bãi bỏ can thiệp có tính hành chính, khống chế tiền gửi và tỷ lệ trích nộp cho thấy Ngân hàng Nhà nước đảm bảo dự trữ ngoại tệ và chủ động điều hành thị trường ngoại hối. Việc bãi bỏ này cũng nhằm đáp ứng yêu cầu tự chủ kinh doanh của các ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giúp các ngân hàng này tăng lượng tiền cho vay ra thị trường.

Hiện nay có 27 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 4 ngân hàng liên doanh với nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

VietnamNet - (30/03/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 72240 © Copyright 2003 Vietnam Country Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Noitices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5372770