Today: 9 Nov 2007
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 18 - 25 oC
Huế 19 - 25 oC
Đà Nẵng 22 - 29 oC
Hồ Chí Minh 25 - 36 oC
  Doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Ngày 28/3/2006, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc Hội thảo khoa học quốc tế "Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam" do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Konrad Adenauer (Cộng hoà liên bang Đức) tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Với 7/16 báo cáo tham luận được trình bày tại cuộc hội thảo, các ý kiến đã tập trung vào 3 vấn đề lớn: Phân tích làm rõ thực trạng và thách thức về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay; kinh nghiệm của một số nước về cổ phần hoá; nguyên nhân vì sao tiến độ cổ phần hoá thời gian qua chưa đạt yêu cầu đề ra và đề xuất những giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thời gian tới.

Về vấn đề thứ nhất, đa số các ý kiến đều khẳng định đổi mới doanh nghiệp nhà nước là một trong những trọng tâm và là lĩnh vực cải cách nhạy cảm, khó khăn nhất của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến cũng nhất trí đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề mang tính tư tưởng, chính trị, xã hội, tâm lý. Quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua đã thu được nhiều kết quả to lớn, nhưng cũng còn nhiều vấn đề, thách thức đặt ra đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp, như cho đến nay vẫn chưa có các tiêu chí cụ thể và thống nhất để xác định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đánh giá về hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nên chưa nhận định đúng về tác dụng của các chủ trương và biện pháp cải cách doanh nghiệp nhà nước và các định hướng tiếp theo…

Vấn đề thứ hai, các ý kiến cũng nhận định từ kinh nghiệm cổ phần hoá của một số nước như Trung Quốc, thì đối với Việt Nam, để có đường lối chính sách cải cách doanh nghiệp nhà nước một cách đúng hướng và có hiệu quả, trước hết phải thực sự đổi mới tư duy lý luận về thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đổi mới quan niệm về chế độ sở hữu, xác định rõ vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Vấn đề thứ ba, hầu hết ý kiến tại cuộc Hội thảo đều thống nhất, mặc dù cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề là trong chủ trương, chính sách và trong thể chế cũng như về tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế đó là do kinh tế thị trường mới ở trình độ sơ khai, thị trường chứng khoán mới manh nha, giao dịch còn hạn chế; tàn dư của cơ chế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp phần nào còn tồn tại; việc điều hành triển khai cổ phần hoá còn chậm và lúng túng; quy trình cổ phần hoá còn phức tạp, chậm được cải tiến;…

Một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá trong thời gian tới được đa số ý kiến nhất trí, đó là: Kết hợp tuyên truyền, thuyết phục với áp dụng biện pháp hành chính đối với những doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hoá; phát triển, hoàn thiện các yếu tố của kinh tế thị trường, nhất là thị trường chứng khoán; sửa đổi bổ sung một số quy định về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; phát triển thị trường chứng khoán để kích thích tiến trình cổ phần hoá; thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát công tác định giá doanh nghiệp…

Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam - (29/03/2006)


More


Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 3200589 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-2129161