Today: 23 Nov 2007
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 18 - 25 oC
Huế 19 - 25 oC
Đà Nẵng 22 - 29 oC
Hồ Chí Minh 25 - 36 oC
  Doanh nghiệp

Tạo sức phát triển mới cho nền kinh tế

Hôm nay (9-2), Hội nghị Thủ tướng gặp doanh nghiệp sẽ diễn ra tại Hà Nội. Chủ đề của hội nghị là “Doanh nghiệp Việt Nam với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006- 2010”. Tham dự có khoảng 500 đại biểu bao gồm các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc mọi thành phần kinh tế, đại diện các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp.

Chủ đề của hội nghị sẽ được thể hiện thông qua các nội dung chủ yếu: chiến lược thu hút đầu tư, huy động vốn trong và ngoài nước cho phát triển doanh nghiệp; đổi mới doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy quá trình cổ phần hóa; phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; các hoạt động hỗ trợ, xúc tiến phát triển thị trường trong nước và quốc tế; tham gia vào chuỗi giá trị: liên kết doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn xuyên quốc gia; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp Việt Nam...

Để chuẩn bị cho hội nghị, các Bộ Tài chính, Tài nguyên-Môi trường, Thương mại, Kế hoạch-Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chuẩn bị các nội dung trình bày về định hướng phát triển kinh tế xã hội 2006-2010; tổng hợp kết quả xử lý các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp...

Hiện VCCI đã tập hợp được hơn 200 kiến nghị, ý kiến liên quan đến chính sách, đến từng ngành, từng lĩnh vực và doanh nghiệp cụ thể. Những khó khăn của doanh nghiệp vẫn là những khó khăn về thành lập, gia nhập thị trường kinh doanh, tiếp cận đất đai, nguồn vốn, thủ tục hành chính...

Hội nghị này nhằm động viên sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tạo sức phát triển mới cho kinh tế giai đoạn 2006-2010.

Báo Sài Gòn giải phóng - (09/02/2006)


More


Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 3282764 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-2129161