Today: 30 Mar 2004
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Tin tức
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 18 - 24 oC
Huế 20 - 23 oC
Đà Nẵng 21 - 32 oC
Hồ Chí Minh 22 - 35 oC
  Doanh nghiệp

Hệ thống thông tin thị trường của doanh nghiệp vẫn yếu

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa đưa ra một kết quả điều tra cho thấy: hầu hết doanh nghiệp chưa có hệ thống thông tin riêng về thị trường, về đối thủ cạnh tranh quốc tế nói chung và trong khu vực ASEAN nói riêng.

Cũng theo kết quả điều tra này, gần một nửa số doanh nghiệp hiện nay chưa có bộ phận nghiên cứu triển khai để xúc tiến xuất khẩu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó ban Quan hệ quốc tế của VCCI, các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia hội nhập thường gặp bốn điểm yếu là: không quen nghĩ về quản lý kinh doanh theo một chiến lược lâu dài; ít nghĩ tới đầu tư trung – dài hạn, chỉ tập trung thu lợi nhanh chóng; không có quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và ít nghĩ đến việc nâng cao giá trị, hình ảnh doanh nghiệp.

vdcmedia.com - (07/10/2003)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 72222 © Copyright 2003 Vietnam Country Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Noitices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-04-5372770