Today: 4 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Hội nhập kinh tế quốc tế

VN xếp thứ 4 trong ưu tiên đầu tư của Nhật

Việt Nam được các nhà đầu tư Nhật Bản xếp thứ 4 trong danh sách 10 nước có nhiều triển vọng nhất đối với các hoạt động kinh doanh hải ngoại của họ.

JBIC cho biết, ba nguyên nhân chính để Việt Nam được đánh giá là quốc gia tiềm năng cho hoạt động kinh doanh hải ngoại của Nhật Bản là lực lượng nhân công rẻ, thị trường tiềm năng lớn mạnh và nguồn nhân lực giỏi. Bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế đáng chú ý gần đây, sự ổn định chính trị xã hội và những điều kiện đầu tư ưu đãi của Chính phủ Việt Nam được coi là những yếu tố quan trọng và điều kiện tiên quyết thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

''Phát triển cơ sở hạ tầng là yếu tố hết sức cần thiết đối với sự phát triển kinh tế và đặc biệt làm cho môi trường đầu tư ở Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn, tiềm năng hơn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài'', ông Kyosuke Shinozawa nói.

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa của Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng, đồng thời cũng tạo ra những áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng thành công chương trình Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản để cải thiện môi trường kinh doanh nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể, tích cực để nâng cao môi trường kinh doanh và củng cố năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

JBIC sẽ dựa vào những kết quả của nghiên cứu khảo sát này để cung cấp cho các công ty Nhật Bản đang phải đối mặt với cạnh tranh toàn cầu ngày càng dữ dội, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư của các khu vực và quốc gia đơn lẻ thông qua việc tiếp tục hợp tác và tiến hành đối thoại với Chính phủ và công ty của họ.

Viet Nam Net - (01/12/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1633295 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313