Today: 12 Nov 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 24 - 32 oC
Huế 23 - 30 oC
Đà Nẵng 24 - 33 oC
Hồ Chí Minh 22 - 31 oC
  Hội nhập kinh tế quốc tế

Australia hỗ trợ VN hội nhập trong lĩnh vực ngân hàng

Nguồn kinh phí tài trợ 460.000 USD cho dự án được trích từ Quỹ Việt Nam – Australia về Xây dựng năng lực quản lý nhà nước hiệu quả (CEG).

Quỹ CEG sẽ hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đánh giá một cách toàn diện tác động của hội nhập kinh tế đối với hệ thống ngân hàng. Dự án cũng sẽ giúp SBV xác định các giải pháp về chính sách cần thiết nhằm đảm bảo các cải cách về hệ thống ngân hàng nâng cao được tính cạnh tranh và đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án sẽ có các khoá đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ ngành ngân hàng trong việc phân tích, xây dựng, quản lý và thực hiện các cải cách cần thiết về chính sách.

Theo VnExpress - (21/10/2004)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1489518 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313