Today: 13 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC
  Đầu tư nước ngoài

Dầu khí VN tham gia 7 dự án ở nước ngoài

Ông Phạm Quang Dự, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) cho biết thời gian qua PetroVietnam đã tích cực tìm kiếm các hợp đồng dầu khí ở nước ngoài và kết quả đã tham gia vào 7 đề án.

PetroVietnam trực tiếp điều hành 2 dự án tại Irắc và Angiêri tham gia 3 dự án tại Malaixia và 2 dự án tại Inđônêxia; đang giành được quyền lựa chọn sẽ tham gia vào 1 dự án tại Mông Cổ.

Theo đánh giá PetroVietnam, tổng trữ lượng dầu khí của các phát hiện từ các hợp đồng đầu tư ra nước ngoài hiện có khoảng 120 triệu mét khối quy dầu, trong đó phần mang về nước (tính theo tỉ lệ PetroVietnam tham gia) khoảng 80 triệu mét khối quy dầu.Giai đoạn 2005-2010, Petro Vietnam tập trung đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm dự án mới ở nước ngoài để có thể ký được 6-7 dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác. Mục tiêu cụ thể của Petro Vietnam là gia tăng trữ lượng dầu khai thác ở nước ngoài khoảng 35-40 triệu tấn quy dầu để bắt đầu có sản lượng khai thác vào cuối năm 2006. Đến năm 2010, sản lượng dầu khí khai thác từ nước ngoài ổn định ở mức 1-2 triệu tấn quy dầu; đến năm 2015 đạt từ 3-4 triệu tấn và 5-6 triệu tấn từ sau năm 2020.

PetroVietnam cũng đang đề nghị Chính phủ có cơ chế và hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài để hoạt động này sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Thông tấn xã Việt Nam - (14/12/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1665547 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313