Today: 13 Jan 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 11 - 16 oC
Huế 15 - 21 oC
Đà Nẵng 17 - 23 oC
Hồ Chí Minh 21 - 29 oC
  Đầu tư nước ngoài

Các giải pháp thu hút vốn FDI vào ngành công nghiệp

Nhằm thu hút mạnh hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào ngành công nghiệp, Bộ Công nghiệp đã đề ra 9 giải pháp cấp bách cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư và khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và đối tác đầu tư.

 

Bộ khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hoá các hình thức thu hút vốn và khuyến khích mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ, đa dạng hoá mục tiêu đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài và quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm.

Bộ cũng sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào những lĩnh vực công nghiệp quan trọng của nền kinh tế như công nghệ cao, công nghệ nguồn. Trong thời gian tới, Bộ sẽ lựa chọn một số doanh nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để cổ phần hóa.

 

 

Bộ Công nghiệp cho biết, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng hiện đã thu hút khoảng 3.882 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký khoảng 29,3 tỷ USD, chiếm hơn 67% tổng số dự án và gần 60% tổng vốn đăng ký. Số vốn thực hiện đã đạt khoảng 18 tỷ USD.

 

 

Các dự án đầu tư tập trung chủ yếu vào các ngành như dầu khí, điện, cơ khí, thép, ô tô, thiết bị điện-điện tử, dệt may, da giày, rưọu-bia-nước giải khát, nhựa, giấy. Riêng ngành dầu khí đã thu hút gần 7 tỷ USD vốn FDI.

 

 

Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn tăng dần qua các năm và hiện chiếm tới 35,6% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, cao hơn cả khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngoài quốc doanh.

 

 

Thông tấn xã Việt Nam - (22/11/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1665457 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313