Today: 19 Dec 2005
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 14 - 24 oC
Huế 18 - 23 oC
Đà Nẵng 19 - 27 oC
Hồ Chí Minh 22 - 32 oC
  Đầu tư nước ngoài

Thu hút trên 3,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng đầu năm cả nước đã có 419 dự án được cấp giấy phép với số vốn đăng ký đạt 2,1 tỷ USD, tăng 21% về số dự án và 23% về vốn so với cùng kỳ năm 2004.

Trong thời gian này đã có thêm 64 dự án xin tăng vốn với số vốn tăng thêm trên 1 tỷ USD. Như vậy, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 7 tháng đầu năm đã đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.

Tinh hình giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng rất khả quan, trong tháng 7 đã đưa vào thực hiện 300 triệu USD, đưa tổng vốn đầu tư thực hiện trong 7 tháng đạt 1,837 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh. Trong 7 tháng qua, giá trị kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế này đã tăng 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu tăng 22,8%.

Thông tấn xã Việt Nam - (26/07/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1587672 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313