Today: 9 Feb 2006
  Trang chủ | Giới thiệu | Định vị | Góp ý | Giúp đỡ | English

Kinh tế
Tin tức
Chiến lược và kế hoạch phát triển
Đầu tư nước ngoài
Thương mại
Hội nhập kinh tế quốc tế
Doanh nghiệp
Tài chính ngân hàng
Nông nghiệp - Công nghiệp
Tin tức
Chào mừng đến Việt Nam
Giáo dục - Đào tạo
Chính phủ quản lý
Hợp tác Quốc tế
Khoa học - Công nghệ - Môi trường
Phát triển xã hội
Website phục vụ phát triển
TỶ GIÁ GIAO DỊCH
DIỄN ĐÀN
HỎI/ĐÁP
Hà Nội 8 - 16 oC
Huế 14 - 20 oC
Đà Nẵng 17 - 21 oC
Hồ Chí Minh 21 - 33 oC
  Đầu tư nước ngoài

Thêm biện pháp mạnh cải thiện môi trường đầu tư

Mặc dù có nhiều cơ sở để lạc quan rằng vốn đầu tư nước ngoài trong năm nay có thể đạt tới 4,5 tỷ USD, song theo Cục Đầu tư nước ngoài vẫn cần thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để con số trên trở thành hiện thực.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch-Đầu tư) cho biết giải pháp quan trọng trước mắt là thực hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư, trong đó tạo điều kiện tốt hơn cho đầu tư gián tiếp nước ngoài, nghiên cứu thí điểm thành lập công ty quản lý vốn và công ty hợp danh.

Bộ Kế hoạch-Đầu tư cũng đang soạn thảo danh mục gọi vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2010 phù hợp với yêu cầu của giai đoạn phát triển mới và với các nhà đầu tư. Trên cơ sở quy hoạch này, các ngành có liên quan sẽ tăng cường công tác vận động xúc tiến đầu tư, tập trung vào các dự án, đối tác và địa bàn trọng điểm.

Bộ cũng đã trình Chính phủ dự thảo đề án mở rộng phân cấp quản lý đầu tư nước ngoài theo hướng sẽ phân cấp mạnh cho UBND các tỉnh gắn liền với cơ chế phối hợp, giám sát và kiểm tra của các cơ quan trung ương.

Song song với cải thiện cơ chế chính sách, các hoạt động đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ được chú trọng theo hướng xã hội hóa.

Cùng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của Bộ và các cơ quan liên quan, Chính phủ đã cam kết tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp và chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, không phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Chính phủ cũng đang chỉ đạo các bộ, ngành rà soát điều chỉnh, nâng cao chất lượng quy hoạch đầu tư, trong đó quy định rõ các ngành, lĩnh vực cấm đầu tư, các ngành đầu tư có điều kiện và mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành còn lại.

Theo Bộ Kế hoạch-Đầu tư, diễn biến tình hình thu hút đầu tư từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay cho thấy hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang có bước phát triển khả quan, dự báo hết quý 1 có thể đạt từ 1,3 - 1,4 tỷ USD.

Thông tấn xã Việt Nam - (01/02/2005)


More

Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Định vị  |   Phản hồi  |   Giúp đỡ

Số lượt truy cập: 1723884 © Copyright 2003 Vietnam Development Gateway, All right Reserved, Legal & Privacy Notices.
E-mail: vncgteam@vnn.vn  —   Tel: 84-4-8532313